Our website uses  cookies for statistical purposes.

İtalya’da bir şirket açma

Uzmanlarımız, yabancı yatırımcıların İtalya’da bir işletmenizi kaydedin ve onlara bu ülkede iş yapma konusunda bilgi sunmak yardımcı olur.

 İtalya şirketlerde Türleri       sınırlı şirket
 anonim şirket
 ortaklık hisseleri ile sınırlı
 genel ortaklık
 sınırlı ortaklık
 kooperatif
 şahıs
Asgari sermaye  sınırlı şirket 10.000 Euro
 anonim şirket 120.000 euro
Şirket birleşme için temel adımlar  seçebilir ve şirketin adını doğrulamak
 şirketin adı kayıt
 şirketin türüne göre, asgari sermaye yatırmak
 kuruluş amel hazırlamak
 ticaret Siciline işletmenizi kaydedin
 yerel Gelir Ajansı ile işletmenizi kaydedin
 KDV kayıt (iş kapsamı bağlı olarak)
Kayıt (sınırlı şirket) için gerekli belgeler  kayıt için başvuru
 esas sözleşmede
 şirketin üyeleri ve hissedarlar hakkında ayrıntılar
 şirketin KDV numarası
 sosyal Güvenlik Kurumu kaydı
 kaza Sigortası Ofisi kaydı
Birleşme zamanı çerçevesi  iki hafta
Kurumlar vergisi  31,40%
Temettü vergisi  26%
İtalya Banka hesabı  pasaport ve İtalyan vergi kodu
 Kara Para Aklama (AML) uyum
Raf şirketi  talep üzerine
Sanal ofis  talep üzerine
İtalya'da Vergi minimizasyonu  isteğe bağlı (sadece yasal yöntemler)
 Çifte vergilendirmeyi önlemek
 vergi planlaması yöntemleri
 vergi indirimi
İtalya'da yatırım Nedenleri  gayrimenkul ve turizm iş fırsatları
 cazip iş ortamı
 Çekici vergi düzenlemeleri
 yabancı yatırımcılar için güvenli bir hedef
 Çok eğitimli ve kalifiye işgücü
 yaşam için yüksek standartlar
 İtalya dünyanın 6 ekonomik gücü
 geliştirilen yerel pazar

Eğer İtalya’da bir şirket açabilirsiniz hakkında daha fazla ayrıntı gerekiyorsa, şirket oluşumunda bizim yerel uzmanlarımız ile temasa geçin.